ارتداد: تفاوت بین نسخه‌ها

از انجمن مسلمانان نوگرا
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۱۵: سطر ۱۵:
 
*[http://www.rahesabz.net/story/49063/ اقوال فقیهان برجسته در تعطیل  حدود در زمان غیبت، محسن کدیور]
 
*[http://www.rahesabz.net/story/49063/ اقوال فقیهان برجسته در تعطیل  حدود در زمان غیبت، محسن کدیور]
  
*[http://www.rahesabz.net/story/49145/ عدم حجیت خبر واحد در امور مهمه
+
*[http://www.rahesabz.net/story/49145/ عدم حجیت خبر واحد در امور مهمه]
  
*[http://www.rahesabz.net/story/49269/ صدور فتاوای اعدام مرتد و سابّ النبی «وهن اسلام» است
+
*[http://www.rahesabz.net/story/49269/ صدور فتاوای اعدام مرتد و سابّ النبی «وهن اسلام» است]
  
*[http://www.rahesabz.net/story/49319/ تبدّل موضوع مرتد و نقد دائمی بودن حکم قتل مرتد و سابّ النبی
+
*[http://www.rahesabz.net/story/49319/ تبدّل موضوع مرتد و نقد دائمی بودن حکم قتل مرتد و سابّ النبی]
  
*[http://www.rahesabz.net/story/49409/ (قسمت اول) : ناسازگاری حکم قتل مرتد و سابّ النبی با محکمات قرآن
+
*[http://www.rahesabz.net/story/49409/ (قسمت اول) : ناسازگاری حکم قتل مرتد و سابّ النبی با محکمات قرآن]
  
*[http://www.rahesabz.net/story/49516/ (قسمت دوم) : ناسازگاری حکم قتل مرتد با محکمات قرآن
+
*[http://www.rahesabz.net/story/49516/ (قسمت دوم) : ناسازگاری حکم قتل مرتد با محکمات قرآن]

نسخهٔ ‏۲۱ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۶:۵۳

ارتداد از بحث برانگیزترین مباحث در عصر جدید است، در اینجا به برخی مقالات در مورد این حکم می پردازیم: