ارتداد

از انجمن مسلمانان نوگرا
پرش به: ناوبری، جستجو

ارتداد از بحث برانگیزترین مباحث در عصر جدید است، در اینجا به برخی مقالات در مورد این حکم می پردازیم:

محسن کدیور

حسن یوسفی اشکوری