امن:درباره

از انجمن مسلمانان نوگرا
پرش به: ناوبری، جستجو

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خداوند بخشنده مهربان

درباره انجمن مسلمانان نوگرا(امن)

در تعاملاتی که در اینترنت در جریان است، نیاز به وجود گروهی که مسلمانان مدرن و نوگرا امکان تعاملات سازنده و بحثهای نوین دینی در آن داشته باشند، به شدت احساس می شد.

لذا بر آن شدیم به حول و قوه الهی و به نام نامی خلاق و فعال ما یشاء، این گروه اینترنتی را که متشکل از مسلمانانی با نگاه نو به دین است، بنیان نهیم.

از همه دوستان استدعا داریم، در این گروه به انواع بحثهای دینی بپردازند و بحثهای متفرقه، اعم از سیاسی و اجتماعی و ... را در گروههای دیگر انجام دهند.

امید که با یاد خدا، تعاونی برای نیکی و تقوا در اینجا ریشه گیرد و بنیانی مرصوص حاصل آن باشد.

چرا انجمن مسلمانان و نه انجمن اسلامی؟

در فرهنگ سالهای اخیر ایران، "انجمن های اسلامی" نامی آشناست، اما ما نام "انجمن مسلمانان" را برای خود برگزیدیم! این از آن جهت است که در نام انجمن اسلامی تسامحی شده است و اسلام با مسلمانان خلط شده است، درست مثل همان تسامحی که بین "جامعه اسلامی" و "جامعه مسلمانان" شده است.

اینجا در صدد بودیم که مدعی شویم که ما گروهی از مسلمانان هستیم که دور هم جمع شده اند و نظر خود را ارائه می دهند، و نظر آنها تنها نظر خودشان است و لزوما نظر اسلام نیست! همان چیزی که در تفاوت دین و معرفت دینی، مطرح می شود. ما مدعی نیستم که سخنگوی دین خدا هستیم!

چرا نوگرا؟ و نوگرا به چه معنا؟

اما ما گروه مسلمانان، که در این انجمن به تبادل نظر، حول موضوعات مورد علاقه مان، می پردازیم خصوصیت خاصی هم داریم، و آن اینکه نوگرا هستیم.

نوگرایی ما، متوجه دین ما نیست، بلکه متوجه فهم ما از دین است. ما می خواهیم فهممان از دین را بازنگری کنیم تا اگر نقص و کاستی و شبهاتی در فهم گذشتگان ما از دین بوده را، تصحیح کنیم.

ما بیش از اینکه تلاش کنیم نوگرایی را، در یافته های خود از دین، خلاصه کنیم، تلاش کردیم، نوگرایی را در فرآیند درکمان از دین، تعریف کنیم.

ما نوگراییم نه از آن جهت که به دانشگاه رفته ایم، کراوات می زنیم یا به غرب و شرق سفر کرده ایم و دنیا را دیده ایم!

بلکه:

ما نوگراییم، چرا که پایبند به قواعد گفتگو هستیم.

یعنی باور داریم که از طریق گفتگو می توانیم به درک بهتری از هر چیز از جمله معرفت دینی برسیم. ما همگی با وجود اختلاف نظرهای فراوانی که داریم با یکدیگر دوستیم و به خود اجازه نمی دهیم به دلیل اختلاف نظرهایمان، به یکدیگر توهین کنیم، یا به هر نحو موجب مسدود شدن رابطه گفتگو شویم. چرا که به گفتگو به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای رشد آدمی، باور داریم.

ما نوگراییم، چرا که پایبند به منطقیم.

یعنی به منطق به منزله ابزاری برای درک صحیح تر از دنیای خود، اهمیت می دهیم و پایبندیم. شناخت مغالطات منطقی کمک فراوانی به ما می کند تا از خطا کردن اندیشه بپرهیزیم.

ما نوگراییم، چرا که پیش از آنکه متدین باشیم، انسانیم.

ما به انسانیت خود ابتدا و پیش از درک دینی خود اهمیت می دهیم، یعنی ما ابتدا انسانیم، و سپس دیندار شده ایم، و آنهم دینی که منکر عقل، عدالت و کرامت انسانی و انسانیت انسان، نباشد!

لذا ما به اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان یک مبنای پذیرفته شده حقوق انسانی، ملتزمیم.

ما نوگراییم، چرا که برای هر ادعایی، سند طلب می کنیم.

ما هیچ ادعای بدون سندی نمی کنیم و هیچ ادعای بدون سندی را هم نمی پذیریم، در نقل آیات قرآن، احادیث، اتفاقات تاریخ، ادعاهای علمی، و هر چیز دیگری، به سخن های بی سند و مدرک اکتفا نمی کنیم، حتی به اسناد دست چندم هم اکتفا نمی کنیم، بلکه همواره از سندهای دست اول برای استناد استفاده می کنیم. و بر اساس اسناد دست اول، به بررسی اتفاقات و وقایع هستی، و صحت و سقم و چند و چون آنها می پردازیم.

ما نوگراییم، چرا که به آیات طبیعت، باور داریم.

ما هم چون آیات قرآن، به آیات طبیعت باور داریم و آیات طبیعت را هم آیات الهی می دانیم. فهم دینی ما خلاف آیات طبیعت فرمان نمی دهد و از آیات طیعت در فهم دینی کمک می گیریم. طبیعت، حقیقتی است، که قابل انکار نیست.

ما نوگراییم، چرا که به آیات تاریخ، باور داریم.

ما هم چون آیات قرآن، به آیات تاریخ باور داریم، و آیات تاریخ را هم، آیات الهی می دانیم. در فهم دینی از آیات تاریخ کمک می گیریم و از آن پند میگریم.

ما نوگراییم، چرا که با نگاه نو، قرائت جدیدی از قرآن داریم.

ما نوگراییم، چرا که به اصلی ترین متن اسلام، قرآن، بیشترین اهمیت را می دهیم و از آن قرائتی نوگرایانه، با همه تعاریف فوق داریم.

قرائت ما از قرآن، باید تایید شده توسط، عقل و منطق، عدالت، کرامت انسانی، انسانیت، آیات طبیعت و آیات تاریخ باشد. لذا اصول زیر در این گروه حکم فرماست:

1- اعضاء اظهار می کنند که مسلمانند و به قرآن، به عنوان اصلی ترین متن اسلامی، باور دارند.

2- اعضاء به قواعد گفتگو ملتزمند.

3- اعضاء در بحثهای خود به منطق ملتزمند و به خصوص به مغالطات مذکور در آن توجه مضاعف دارند.

4- اعضاء در بحثهای خود به اصول انسانی ملتزمند، به خصوص به اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان یک مبنای جهانی حقوق انسان، اهمیت می دهند.

5- اعضاء در بحثهای خود، هر ادعایی مطرح می کنند، آن را مستند به اسناد دست اول می کنند.

6- اعضاء در بحثهای خود به آیات طبیعت و قوانین شناخته شده آن، ملتزمند.

7- اعضاء در بحثهای خود به آیات تاریخ و مطالب قطعی و ثابت شده آن، ملتزمند.


همچنین اعضاء ملتزمند که از هر گونه بحث غیر دینی در فضای انجمن پرهیز کنند.