ارتداد: تفاوت بین نسخه‌ها

از انجمن مسلمانان نوگرا
پرش به: ناوبری، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'ارتداد از بحث برانگیزترین مباحث در عصر جدید است، در اینجا به برخی مقالات در مو...' ایجاد کرد)
 
سطر ۱۴: سطر ۱۴:
  
 
*[http://www.rahesabz.net/story/49063/ اقوال فقیهان برجسته در تعطیل  حدود در زمان غیبت، محسن کدیور]
 
*[http://www.rahesabz.net/story/49063/ اقوال فقیهان برجسته در تعطیل  حدود در زمان غیبت، محسن کدیور]
 +
 +
*[http://www.rahesabz.net/story/49145/ عدم حجیت خبر واحد در امور مهمه
 +
 +
*[http://www.rahesabz.net/story/49269/ صدور فتاوای اعدام مرتد و سابّ النبی «وهن اسلام» است
 +
 +
*[http://www.rahesabz.net/story/49319/ تبدّل موضوع مرتد و نقد دائمی بودن حکم قتل مرتد و سابّ النبی
 +
 +
*[http://www.rahesabz.net/story/49409/ (قسمت اول) : ناسازگاری حکم قتل مرتد و سابّ النبی با محکمات قرآن
 +
 +
*[http://www.rahesabz.net/story/49516/ (قسمت دوم) : ناسازگاری حکم قتل مرتد با محکمات قرآن

نسخهٔ ‏۲۱ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۶:۵۲

ارتداد از بحث برانگیزترین مباحث در عصر جدید است، در اینجا به برخی مقالات در مورد این حکم می پردازیم: