پاسخ برخی شبهات وارده به مسلمانان

از انجمن مسلمانان نوگرا
پرش به: ناوبری، جستجو

در این صفحه تلاش خواهیم کرد پاسخ به برخی شبهات وارده به مسلمانان را جمع آوری کنیم.

آیا ام المومنین عایشه در زمان ازدواج با رسول الله ۶ ساله بود؟

بنا به برخی روایات، مدعی شده اند محمد (ص) در ۶ سالگی با عائشه‌ ازدواج و در نه سالگی با او زفاف کرده است. آیا چنین روایاتی صحیحند؟

پاسخها:

آیا امام حسن و امام حسین قاتل ایرانیان بودند؟

بنا بر برخی روایات تاریخی گفته شده است که امام حسن و امام حسین در قتل ایرانیان شرکت داشته اند، آیا چنین گزارشاتی صحیح است؟

آیا قرآن تنها برای اعراب نازل شده است؟

برخی از ظاهر برخی آیات قرآن برداشت کرده اند که قرآن تنها برای اعراب است و به دیگر مردم دنیا تعلق ندارد! آیا قرآن چنین چیزی گفته است؟

آیا اسلام با شمشیر گسترش یافته است؟

به اینجا مراجعه کنید: گسترش اسلام با شمشیر